Handkirurgisk rehabiliteringsenhet

Högkvalitativ handkirurgi kräver oftast omfattande rehabilitering. Därför har Handkirurgiska kliniken integrerade resurser i form av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och kurator. Samtliga yrkeskategorier har en fördjupad kompetens inom ämnesområdet handkirurgisk rehabilitering.

Rehabenheten bedriver enbart handkirurgisk rehabilitering. Patienterna remitteras via klinikens handkirurgspecialister. Patienter opererade på kliniken följs ofta upp under hela sin rehabiliteringsperiod. Förutom öppenvårdsmottagning och arbete med inneliggande patienter har enheten också ett samarbete med flera aktörer inom närsjukvården.

Enheten har inte möjlighet att ta emot patienter från ortopedkliniker, vårdcentraler, privatpraktiserande ortopeder etc. Dessa patienter hänvisas till primärvården.

Som regionspecialistklinik har kliniken och enheten ett undervisningsansvar för länet. Kollegor i primärvården/närsjukvården är alltid välkomna att konsultera enheten vid behov.

Chef: Annika Elmstedt

Enheten för handrehabilitering tillhör verksamhetsområde Handkirurgi
Senast uppdaterad: 2016-11-14