Hematologimottagningen

På vår mottagning utreder och behandlar vi många typer av blodsjukdomar.

Vanliga sjukdomstillstånd är blodbrist (anemi), brist på blodplättar (trombocytopeni) samt ett flertal tumörsjukdomar. Förutom polycytemia vera och essentiell trombocytos är lymfom och myelom de vanligaste i den sistnämnda gruppen av sjukdomar.

Patienter med akut leukemi, vissa typer av lymfom och myelom, samt de som ska benmärgstransplanteras remitteras för sådan behandling till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Inom SÖS Hematologimottagning ingår även en dagvårdsavdelning.

Kroniska blodsjukdomar
Hos oss finns en stor mottagning för patienter med två typer av kronisk blodsjukdom som framför allt ger en ökad risk för allvarlig blodpropp. Dessa sjukdomar heter polycytemia vera och essentiell trombocytos. Dessa sjukdomar kan idag behandlas mycket framgångsrikt. 
 
Behandlingar
Blodbrist kan behandlas med järn, vitaminer eller ibland med benmärgsstimulerande hormoner. Trombocytopeni behandlas ofta med cortison som hämmar kroppens immunförsvar. Tumörsjukdomar behandlas med cellhämmande medel eller antikroppar. De flesta av dessa sist nämnda av behandlingar ges på vår ovannämndadagvårdsavdelning.

Forskning
Förutom forskning rörande myeloproliferativa sjukdomar deltar vi även i studier som jämför olika behandlingar vid blodproppar i ådrorna och lungorna. Vi samarbetar med kollegor på Karolinska Universitetssjukhuset och i utlandet.

Hematologimottagningen tillhör verksamhetsområde Internmedicin

Senast uppdaterad: 2015-12-03