Hjärtmottagningen

Hjärtmottagningen på Södersjukhuset är en specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi utreder och behandlar patienter med kranskärlsjukdom (hjärtinfarkt, kärlkramp), högt blodtryck, arytmier (rytmrubbningar, pacemaker), hjärtsvikt mm. Vi följer också upp en del patienter som vårdats på Södersjukhuset för olika hjärtåkommor.

Remiss från distriktsläkare/privatläkare underlättar vår bedömning och prioritering av patienternas vårdbehov.

Hjärtmottagningen tillhör verksamhetsområde Kardiologi

Senast uppdaterad: 2015-12-03