Hörselscreening

Hörseln är viktig för att ditt barn ska kunna utveckla sin talförmåga. Ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks, desto bättre möjligheter finns det att sätta in hjälpmedel.

På Södersjukhuset hörseltestar vi cirka 600 barn i månaden, vilket är en fjärdedel av alla nyfödda i Stockholm.

Välkommen på drop in!

Vi har drop in-mottagning för hörselscreening, måndag-söndag kl. 9.00-15.30 (med uppehåll för lunch mellan 11.45 och 12.45). Hit är du välkommen, dock tidigast när barnet är 3 dagar gammalt. Drop in, hörselscreening (pdf).

Om metoden

Tidigare gjordes första hörseltesten på BVC vid sju månaders ålder och ingick i det så kallade Boeltestet. OAE-screening ersätter detta test. Det är ett smidigt sätt att avgöra om ditt barns hörsel fungerar väl. En liten propp med ljudsändare och mikrofon sätts in i örat. Sändaren skickar iväg ett klickljud och mikrofonen fångar upp det responsljud som innerörat framkallar, det vill säga OAE, eller Otoakustiska Emissioner. Ett godkänt resultat utesluter med stor säkerhet hörselnedsättning som kan påverka språkutvecklingen.

OAE-screening har använts på samtliga förlossningskliniker i Stockholm sedan 2005. Testet går snabbt och är helt smärtfritt.

Resultat

Ibland händer det att resultatet av testet inte är det önskade. Ofta beror det på att till exempel fosterfett eller fostervatten finns kvar i hörselgången. I dessa fall gör vi om testet för att vara säkra. Hörselskador upptäcks hos 1-2 av 1000 nyfödda. Dessa barn följs upp vid Hörsel- och balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna eller Huddinge.

Efter testet

En OAE-screening kan avgöra om barnets hörsel fungerar direkt efter födseln. Om testet har gått bra och ingen hörselnedsättning har upptäckts är det viktigt att komma ihåg att hörselproblem även kan uppkomma senare. Därför bör du vara uppmärksam på ditt barns språk- och hörselutveckling även framöver.

Uppdragsgivare är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Senast uppdaterad: 2018-03-21