Hudmottagningen - Sodersjukhuset

Hudmottagningen

Hudundersökning

Södersjukhusets hudmottagning utreder och behandlar olika hudsjukdomar. Vi tar emot dig som behöver utredas eller behandlas för klåda, utslag, rodnad eller andra förändringar på huden eller i hårbotten.

Alla mottagningstider är förbokade, vi har alltså ingen akutmottagning. De flesta patienter kommer till oss efter att remiss skickats från husläkare. Har du besvär ska du kontakta din vårdcentral. Din husläkare avgör om du behöver komma till en hudspecialist. Vid akuta besvär ska du gå till någon av primärvårdens akutmottagningar.

Hudcancer

Den vanligaste orsaken till att remiss skickas till hudmottagningen är att man vill få hjälp med att ta reda på om en fläck på huden kan vara hudcancer. Har du en mörk fläck som oroar dig ska du ta kontakt med din husläkare. På många vårdcentraler kan man få födelsemärken borttagna genom en mindre operation. Ett födelsemärke är oftast helt ofarligt men man kan ändå vilja ta bort det för att det är missprydande, eller för att man är orolig och vill ha det undersökt. Det händer också att födelsemärken med tiden utvecklas till cancer. Din husläkare kan skicka remiss till oss om det är svårt att avgöra vad det är för förändring. Vi gör bedömningar av hudtumörer som aktiniska keratoser, basaliom, skivepitelcancer och malignt melanom, och utför även operationer av tumörer på mottagningen.

Psoriasis och atopiskt eksem

Många personer med kroniska sjukdomar som psoriasis och atopiskt eksem, har återkommande kontakt med en specialistläkare som de kan vända sig till när de har besvär av sin sjukdom. Prata med din husläkare för att få hjälp att etablera en sådan kontakt.

Allergier

Kontakteksem kan uppkomma efter kontakt med vissa ämnen, till exempel nickel, parfym, gummi och konserveringsämnen. Det är inte samma sak som att ha en allergi. Vid allergier överreagerar immunförsvaret och allergi kan ge reaktioner på huden. För att ta reda på om dina hudutslag är en allergi kan man göra ett lapptest. Det gör vi här på Södersjukhusets hudmottagning. Ett plåster med de ämnen som man misstänker ger besvär fästs på ryggen och får sitta ett par dygn. Reaktionen på huden visar om du har kontaktallergi. Misstänker du att du har en allergi kontaktar du din vårdcentral som kan remittera dig vidare vid behov.

Bensår

Ungefär hälften av patienterna som kommer till vår behandlingsavdelning har svårläkta bensår och besöker avdelningen för att bedömas och diagnostiseras av hudspecialist. Innan dess har en remiss skickats från din vårdcentral med en fråga från din husläkare om vi kan hjälpa till med ett att ta reda på orsaken till dina sår och/eller komma med ett förslag på behandling. I mer komplicerade fall kan det bli aktuellt med flera behandlingar hos oss.

Acne

Har du acne och inte blivit hjälpt av att behandla dig med de receptfria läkemedel som finns att köpa på apoteket så ska du vända dig till din vårdcentral. Om din husläkare anser att det är nödvändigt skickas en remiss till oss för bedömning.

Vårtor

Många ringer till hudmottagningen för att fråga om vårtor, och oftast svarar vi att du i första hand ska behandla själv med de receptfria läkemedel som finns att köpa på apoteket. Om det inte hjälper tar du kontakt med din vårdcentral.

Hudklinikens behandlingscentrum, fd. Behandlingsavdelningen

Behandlingsavdelningen flyttar och byter namn. Från och med 21 maj 2015 heter avdelningen Hudklinikens behandlingscentrum och har nya lokaler i hus 48 (Sjukhusbacken 14) på plan 0,
hiss S.


Om Hudklinikens behandlingscentrum
Knuten till hudmottagningen finns Hudklinikens behandlingscentrum där vi framför allt bedömer och behandlar bensår. Utöver det ger vi ljusbehandlingar med ultraviolett ljus, instruerar patienter i smörjteknik och ger medicinska badbehandlingar.

Här behandlas också vissa typer av hudtumörer med hjälp av fotodynamisk terapi, PDT. En salva stryks över området som ska behandlas och efter tre timmar kommer patienten tillbaka för att med starkt ljus aktivera salvan.

Operationer av hudtumörer

På hudmottagningen på Södersjukhuset finns två mindre operationssalar. Hudcancer av olika slag har blivit vanligare och en av den vanligaste behandlingsmetoden är att skära bort tumören. Det är en enkel operation, såret sys ihop med några stygn och ingreppet görs i lokalbedövning.

Information till vårdpersonal

För läkare och sjuksköterskor inom primärvården finns under dagtid möjlighet till rådgivning av specialistläkare respektive sjuksköterskor. Vi utbildar blivande hudspecialister och har även ett nära samarbete med primärvården och utbildar blivande allmänläkare i hudsjukvård.
  
Hudmottagningen är en del av hud- och venereologkliniken på Södersjukhuset och tillhör verksamhetsområde Specialistvård.

Senast uppdaterad: 2018-05-21