Hjärtmottagningen

Hjärtmottagningen är en av tretton mottagningar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

På Sachsska barn- och ungdomssjukhusets hjärtmottagning tar vi emot barn och ungdomar mellan 0-18 år med olika frågeställningar som är relaterade till hjärtat och cirkulationen i kroppen.

Den vanligaste besöksorsaken är att man vid en läkarundersökning har upptäckt ett blåsljud. Andra vanliga orsaker är bröstsmärtor, hjärtklappning eller svimningar. Vi träffar ca 1800 barn/år och de flesta av dem har remitterats från BVC, barnmottagningar, skolhälsovården, specialistmottagningar eller från vårdcentraler.

Vi som arbetar här är läkare, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor. Vi arbetar i team, vilket innebär att du ibland får träffa flera personer vid samma besök.

Här tar vi ofta EKG, blodtryck, gör ultraljudsundersökningar av hjärtat och ibland blodprover. För att se hur undersökningarna går till se Björnwebben.
 

 

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2018-03-19