Mottagningen för planerade kejsarsnitt

Mottagningen för planerade kejsarsnitt på Södersjukhuset i Stockholm är en verksamhet för förbesök och inskrivning inför planerat kejsarsnitt. Vi har ett nära samarbete med vår gynekologiska operationsavdelning där planerade kejsarsnitt utförs och med BB-avdelning 73 där BB-eftervården sker. Mottagningen för planerade kejsarsnitt ligger vid hiss A, plan 1.

Film: "Planerat kejsarsnitt på BB SÖS"

Som en förberedelse inför ditt planerade kejsarsnitt är du välkommen att se vår informationsfilm "Planerat kejsarsnitt på BB SÖS". Filmen finns att se här på webben.
Till filmen "Planerat kejsarsnitt på BB SÖS" »

Film: "Sjukgymnastens tips till dig som förlösts med kejsarsnitt."

Här kan du se en film med sjukgymnastiska tips av Camilla Lannefors, sjukgymnast på Södersjukhuset, som informerar dig och visar praktiska övningar.
Till filmen "Sjukgymnastens tips till dig som förlösts med kejsarsnitt." »

See the film Caesarean Section: Physiotherapeutic information »

Förbesök

Du kommer att få en kallelse hemskickad om tid för förbesök. Förbesöket sker måndag - torsdag, helgfri vardag, mellan 13.00 och 15.30. Då träffar du barnmorska, förlossningsläkare och anestesiläkare (narkosläkare). Vid besöket tas blodprover, blodtryck, vi lyssnar på barnets hjärtfrekvens och känner hur barnet ligger i magen. Du får också information om förberedelser inför kejsarsnittet och vilken tid du ska komma tillbaka på operationsdagens morgon. Vi pratar också om vad som händer under BB-tiden och dina tankar runt amning.  

Kejsarsnitt

Vi träffas igen på operationsdagens morgon. Då kommer du och din partner/anhörig att få byta om och låsa in era tillhörigheter på mottagningen. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtfrekvens och känner hur barnet ligger i magen. När det är dags följer din barnmorska dig och din partner/anhörig till operationsavdelningen och finns där under hela kejsarsnittet.

När barnet är fött 

När barnet är fött får det ligga på ditt bröst medan operationen fortgår, förutsatt att ni båda mår bra. Efter det görs den första barnskötningen inne på operationssalen tillsammans med din partner/anhörig. Efter avslutad operation förflyttas ni till uppvakningsavdelningen för övervakning under cirka två timmar. Din partner/anhörig och barnet får vara hos dig på uppvakningsavdelningen. Barnmorskan hjälper gärna till med den första amningen.

Eftervården på BB

På BB-avdelning 73 sker vården efter planerat kejsarsnitt. Vi arbetar utifrån trygg och säker vård med en planerad vårdtid på 48 timmar efter barnets födelse. När du och barnet går hem från BB får ni tid för återbesök till vår BB-mottagning för uppföljning av barnets vikt, amning samt hur du och barnet mår.
Vi på BB har en stor erfarenhet om rådgivning kring amning och uppfödning av nyfödda barn. Vi stödjer dig och din partner/anhörig till en trygg start i föräldraskapet.
 
Varmt välkomna till oss!

Mottagningen för planerade kejsarsnitt tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2017-11-20