Koagulationsmottagningen

Koagulationsmottagningen på Medicinska mottagningarna ansvarar för

-Omhändertagande och utredning av patienter med nydiagnosticerad venös blodpropp (venös trombos)
-Utredning av patienter avseende ärftliga eller förvärvade koagulationsrubbningar
-Utredning  av patienter  med  blödningsbenägenhet.

Venös trombos och lungemboli

För flertalet patienter med påvisad trombos i ben eller arm ges numera all behandling i öppenvård. Man träffar vid minst ett tillfälle en läkare som noggrant går igenom eventuell bakomliggande orsak till blodproppen. I förekommande fall görs utredning av ärftliga faktorer för blodpropp. Vi ordinerar och kontrollerar effekten av behandlingen under den akuta sjukdomsperioden. 

Vid blodpropp i lungan (lungemboli) brukar man de första dygnen vårdas inneliggande för att sedan följas upp på vår mottagning enligt ovan.

Venös blodpropp behandlas med mediciner som hämmar blodproppsbildningen. Vanligen ges under de första dagarna medicinering i form av injektioner (sprutor runt naveln) och tabletter (Waran) För att följas av enbart Waranbehandling. Vi har även börjat använda de nya blodförtunnande medicinerna som Xarelto.

Blödningsbenägenhet

Vi utreder olika former av blödningsbenägenhet. De patienter som vid utredning visar sig ha en mer svårartad form av blödningsrubbning remitteras till Koagulationsmottagningen på Karolinska sjukhuset Solna.

Forskning
Vi bedriver kontinuerligt studier kring behandling och orsak till venös trombos. Bland annat studier som utvärderar effekten av nya läkemedel vid blodproppssjukdom.

Koagulationsmottagningen tillhör verksamhetsområde Internmedicin

Senast uppdaterad: 2015-12-04