Kuratorsmottagning, barn

Våra kuratorer kan hjälpa till med stödsamtal när det som hänt känns svårt och behöver bearbetas.

På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset finns kurator som kan hjälpa till med ett stödsamtal när det som hänt känns svårt och behöver bearbetas.

Kuratorn pratar med patienten och föräldrarna och kan klargöra det som hänt och motivera till att gå vidare. Det kan många gånger handla om att synliggöra hur fysiska, psykiska och sociala faktorer påverkar vår livssituation.

Vi finns också till hands vid akuta kriser och sorgereaktioner.

Samhällskontakter

Vi samarbetar med olika myndigheter och kan vid behov hjälpa familjen med andra kontakter. Det kan handla om att kontakta myndigheter t ex socialtjänst och planera för barnets framtid. Kuratorerna kan också informera och ge råd om juridiska frågor och försäkringsfrågor.

Vilka får hjälp?

Våra kuratorer finns till för de barn och ungdomar som ligger inne på sjukhuset och för de som är dagvårdspatienter. Föräldrar kan komma i kontakt med oss via remiss från läkare eller direkt via sjukvårdspersonalen.

 >>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2013-11-27