Lekterapi

Lekterapi är en pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar mellan 0-18 år som vårdas på sjukhus.

Barn på sjukhus måste få tillfälle att utvecklas och stimuleras precis som friska barn.

Lekterapin är en frizon på sjukhuset där det finns möjlighet till lek och rörelse, skratt och bus vilket är viktigt för ett snabbare tillfrisknande och underlättande av sjukhusvistelsen. På lekterapin får inga medicinska undersökningar eller behandlingar ske.

För de flesta barn och ungdomar är sjukhus en ovan miljö att vara i. På lekterapin finns det möjlighet att återhämta sig och hämta kraft inför kommande behandlingar. Lekterapeuterna hjälper barnen och ungdomarna att bearbeta det som kan kännas svårt och jobbigt.

Lekterapins lokaler är hemlika och har en hög mysighetsfaktor. Det finns lekrum, tonårsrum, rörelserum, upplevelserum och ett rum för sjukhuslek.

Pingis på lekterapin.

Lekterapin ligger på plan 0, i närheten av hiss A. Barn och ungdomar som inte har möjlighet att besöka lekterapin kan få besök på sitt rum på avdelningen av en lekterapeut.

 

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2016-03-08