Lung- och allergimottagning

Lung- och allergimottagningen på Södersjukhuset utreder patienter med olika typer av lungsjukdomar, astma och allergier. 

Utredningarna omfattar bland annat pricktester på huden, lungfunktionstester och bronkoskopering. Till patienter med svår allergi ges specifik immunterapi (SIT).

Lung- och allergimottagningen tillhör verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2015-12-04