AMEL-mottagningen

AMEL-mottagningen tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot remisser från till exempel barnmorskor på mödravårdscentraler/ungdomsmottagningar eller distriktsläkare/gynekologer.

AMEL-mottagningen tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till oss och du hittar mottagningen i gynekologmottagningens lokaler. Vid språksvårigheter använder vi oss alltid av en kvinnlig tolk, ofta med hjälp av högtalartelefon. 

Du kan vända dig till mottagningen med både kroppsliga och psykiska problem. Kroppsligt kan problemen bestå av allt från oförmåga att ha samlag till svåra bäckenbottenskador efter förlossningar och vattenkastningsbesvär. Till de psykiska problemen hör både sexuella problem, tillitsproblem och svårare psykiska problem som har orsakats av könsstympningen.

På mottagningen lägger vi stor vikt vid insikter i traditionens bakgrund. Detta i kombination med våra medicinska kunskaper gör att vi kan tillgodose de speciella behov som finns och ge könsstympade kvinnor den vård de behöver. 

Hos oss på mottagningen arbetar fem gynekologer och en kurator.

Viktig information

Det finns inget remisskrav. Vi använder kvinnlig tolk och ofta i form av telefontolkning.

AMEL-mottagningen tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning.

Senast uppdaterad: 2017-05-03