Amelmottagningen

Amelmottagningen tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/ könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot remisser från till exempel barnmorskor och distriktsläkare/gynekologer  på mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar.

Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. När det behövs använder vi oss av kvinnlig professionell tolk. Detta för att inga missförstånd ska uppstå. Alla har självklart tystnadsplikt.

 Vad brukar kvinnor söka hjälp för?


Vanliga problem som kvinnor söker för är:
- att slidmynningen är för trång för att det ska gå att ha samlag utan att det gör ont.
- att det är svårt eller gör ont att kissa.
- problem med menstruationen.
- preventivmedelsrådgivning.
- att få reda på vad som gjorts vid omskärelsen.
- behov att prata om upplevelsen vid och efter omskärelsen.
- Psykosexuella problem.
- frågor om kommande graviditet och förlossning, till exempel vilka förberedelser som behövs.
- gynekologisk hälsokontroll.
- Andra gynekologiska besvär som inte är orsakade av själva omskärelsen

Vad händer vid första besöket?


Du får träffa en kvinnlig gynekolog som du kan diskutera dina problem med. Hon kommer även ge information om vilken hjälp just du kan få. Gynekologisk undersökning görs vid behov.


Vilken hjälp och behandling kan vi erbjuda?

Hjälpen vi erbjuder beror ditt behov och kan bestå av:

Samtal

Om du behöver prata om dina upplevelser får du träffa kuratorn.

Utredning

Vi erbjuder sedvanlig gynekologisk utredning och undersökning beroende på symtom.

Operation

Om slidöppningen är för trång kan vi hjälpa till med en öppningsoperation. Hur mycket som ska öppnas bestämmer du tillsammans med gynekologen. Det kan också ha uppstått skador i samband med förlossning som kan behöva opereras. Operationen gör vid ett senare tillfälle efter mottagningsbesöket. Vid operationen är du sövd eller får annan bedövning. Operationen är helt smärtfri och du får vanligtvis räkna med en halv dag på sjukhuset. Även andra operativa behandlingar erbjuds, såsom borttagande av cystor och ärrvävnad.

Svensk lagstiftning


Enligt svensk lag är kvinnlig könsstympning förbjuden sedan 1982.
1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).


Kontakt


Amelmottagningen är en del av Södersjukhusets gynekologiska mottagning och finns på entréplanet, mellan vid Hiss B, plan 0. Vi har samma telefonnummer,  säg att du vill ha en boka en tid till Amelmottagningen när du ringer.: 08-616 27 00 

Patientinformation på andra språk /Information in other languages:

Utbildning för vårdpersonal

Vi utbildar även personal i vård och omsorg kring dessa frågor. Läs mer om vårt utbildningsuppdrag eller kontakta oss på epost: amelmottagningen.sodersjukhuset@sll.se

 

Senast uppdaterad: 2018-02-15