NU-teamet

NUteamet kan hjälpa dig och ditt bran.

NU-teamet är ett neuropsykiatriskt utredningsteam som utreder utvecklingsavvikelser hos barn under 4 år. I NU-teamet görs även psykologiska utvecklingsbedömningar för barn under 6 år.

NU-teamet utreder också barn upp till 18 års ålder som har pågående läkarkontakt med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har ett komplicerat somatiskt/neurologiskt tillstånd som försvårar bedömningen.

Vid en utredning görs en bred kartläggning av barnets styrkor och svårigheter inom olika utvecklingsområden. De områden som vi bedömer är bland annat samspelsförmåga, uppmärksamhet/koncentration, inlärningsförmåga, färdigheter i vardagen, språkutveckling och motorik. Utredningen kan resultera i diagnoser som autism, utvecklingsstörning, ADHD, språkstörning eller motorikstörning som Developmental Coordination Disorder (DCD).

NU-teamet består av barnneurolog, psykolog, specialpedagog, logoped, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och sekreterare. Studenter kan delta under besöken eftersom utbildning och forskning är en del av vår verksamhet. Vi är anslutna till kvalitetsregistret NEUROPSYK. Varje utredning utformas individuellt utifrån barnets behov.  De olika yrkesgrupperna har ett nära samarbete under hela utredningen.

För att komma till NU-teamet behövs läkarremiss från barnavårdscentral, barnläkarmottagning eller från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Remissen skrivs i samråd med föräldrarna. 
 
Länkar av intresse

 • Autismforum
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Adhd
 • Språkstörning (Afasiförbundet i Sverige).
  • Mer information

  • Habilitering & Hälsa (Stockholms läns landsting)
  • Riksförbundet Attention
  • Autism- och Aspergerförbundet.
  • FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
  • Neuroförbundet
  • Svenska epilepsiförbundet
  • Skolverket
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  •  

   >>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

   Senast uppdaterad: 2018-01-26