NU-teamet

NUteamet kan hjälpa dig och ditt bran.Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)  utreder barn och ungdomar som har avvikelser i utvecklingen. Det kan vara koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem eller att barnet har svårt med socialt samspel.

NU-teamet utreder barn och ungdomar som har avvikelser i utvecklingen.
Ofta är det barnavårdscentralen, barnläkarmottagningen eller skolhälsovården som tillsammans med föräldrarna önskar en utredning. För att komma till oss behöver man en remiss från läkare.
NU-teamet består av arbetsterapeut, logoped, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog och medicinska sekreterare. Vi samarbetar regelbundet med barnneurolog. 
 

Vilka kommer till oss?

Barnen som kommer till oss har till exempel koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem och svårigheter med aktivitetsnivå. Det kan finnas problem med språk/tal och socialt samspel. Svårigheter med motorik (t.ex. koordination av rörelse och balans) och perception (att tolka och känna igen intryck från våra sinnen; syn, hörsel, känsel och smak) kan också höra till. Vi utreder också barn med lindrigt förståndshandikapp.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2016-02-16