Neurologmottagningen

Med neurologiska sjukdomar menar man sjukdomar/tillstånd i nervsystemet.

Inom om verksamheten utreder och behandlar vi barn och ungdomar för till exempel

  • epilepsi
  • neuromuskulära sjukdomar
  • metaboliska sjukdomar
  • utvecklingsavvikelser
  • cerebral pares
  • andra funktionshinder

Mottgningen har cirka 2500 besök årligen och vi tar emot barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Vid verksamheten bedrivs även forskning, utvecklingsarbeten och undervisning.

Många barn och ungdomar har funktionshinder. Det är då viktigt att de får insatser och behandling så att de kan leva ett så fullvärdigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vi har därför ett samarbete med Handikapp & Habiliteringen. Med habilitering menar man en kombination av medicinska, psykologiska, sociala och tekniska insatser. De habiliteringsteam som är knutna till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är Habiliteringscenter Handen, Nacka och Söderstaden.

Vi har också ett team som utreder barn med kognitva funktionshinder - NU-teamet = neuropsykiatriska utredningsteamet. Se deras hemsida.

Barn och ungdomar behöver ibland en bedömning och behandling av flera olika proffessioner. Vi har därför samarbetsmottagningar med andra specialister inom gastroenterologi, nutrition, ortopedi, handkirurgi, neurokirurgi, sjukgymnastik, genetik, neonatalogi, lung och allergi samt barnpsykiatri.

Vi som arbetar på Neurologmottagningen på Sachsska är barnneurologer, läkare under utbildning, barsjuksköterskor, kuratorer och medicinska sekreterare.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2015-12-29