Neurologmottagningen

Neurologisk undersökning
Till neurologmottagningen remitteras patienter framförallt från akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på SÖS


Uppföljning av patienter som vårdats på SÖS med stroke och neurologiska sjukdomar.

På mottagningen finns såväl en neurolog som strokekonsult.

Neurologmottagningen tillhör verksamhetsområde Internmedicin

Senast uppdaterad: 2015-12-07