Nuklearmedicin, BDC

Vi tar emot patienter med remiss för nuklearmedicinska undersökningar från klinikerna på Södersjukhuset, men även från andra sjukhus och öppenvårdsenheter. Undersökningarna besvaras av en läkare som är specialist på nuklearmedicinsk diagnostik.

Vanliga undersökningar är scintigrafi av skelett, lungor,sköldkörteln, barnnjurar samt hjärnan. Andra undersökningar som utförs är Meckels divertikel, ventrikeltömmning.
Undersökningarna utförs efter att ett svagt radioaktivt läkemedel tillförts kroppen. Vi utför även bentäthetsmätningar (DEXA)

Information om undersökningar för patienter
Information om undersökningar för remittenter

Nuklearmedicin tillhör verksamhetsområde Bilddiagnostik och onkologi

Senast uppdaterad: 2017-01-04