Ortopedmottagningen

Gipsrummet
På ortopedmottagningen tar vi emot vuxna patienter med remiss för nybesök och återbesök efter akut behandling. Vi har specialistkompetens inom axel, rygg, knä, höft och frakturkirurgi.

Alla inkommande nybesöksremisser bedöms och prioriteras av en överläkare. Därefter blir du kallad till vår mottagning. Vi arbetar för att hålla vårdgarantin som innebär ett första besök inom 30 dagar och eventuell operation inom 90 dagar.

Vi som arbetar på ortopedmottagningen

Förutom läkare har vi sjuksköterskor, undersköterskor, gipstekniker, sjukgymnast och medicinska sekreterare knutna till vår mottagning.

Mottagningsbesök

När du kommer till oss på nybesök får du träffa en läkare. Under besöket görs en bedömning om behandling eller om ytterligare undersökningar behövs.

Om besöket är ett återbesök kan det röra sig om uppföljning efter en operation, att du som patient ska göra en omgipsning eller ta bort gips på vår gipsmottagning. Beroende på behandling får du träffa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och/eller gipstekniker.

Förbered dig noga inför besöket genom att läsa igenom det material du får med kallelsen och fundera igenom vad som är viktigt för just dig att veta. Ta alltid med aktuell medicinlista till alla besök. Det går bra att ta med en närstående.

Rådgivning

Du som är patient hos oss kan kontakta oss via Mina Vårdkontakter (se länk till höger). Om du skickar ditt ärende före kl 12:00 vardagar får du oftast svar samma dag, annars inom två vardagar. En sjuksköterska läser, bedömer och besvarar ditt ärende och ringer vid behov upp dig. Du har också möjlighet att ringa till vår ortopedmottagning för rådgivning med sjuksköterska (se telefonnummer och telefontider till höger). Vänd dig alltid till oss om du har frågor om ditt gips, förband, operationssår eller har andra problem efter din operation.

Vid akuta besvär helger och kvällar vänd dig till 1177 Vårdguiden.

Beställning av journalkopior

Vill du ha en kopia på din journal? Läs mer om hur du gör en beställning ur vårt journalarkiv.

Senast uppdaterad: 2018-01-30