Hematolog- och reumatologmottagningen

Inom Sachsska barn- och ungdomssjukhusets hematologi- och reumatologisektion utreder och behandlar vi barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år med hematologisk eller reumatisk sjukdom.

Inom hematologisektionen utreder och behandlar vi framför allt blod- och immunbristsjukdomar, det vill säga sjukdomar i röda eller vita blodkroppar, blodplättar samt  i de immunologiska försvarsfunktionerna. Det kan t.ex. gälla barn/ungdomar med kroniskt blodtransfusionsbehov, trombocytopeni (lågt antal blodplättar) eller misstänkta immunbristsjukdomar.

Inom reumatologisektionen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med reumatisk ledsjukdom, eller misstanke om sådan.

Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska och sjukgymnast.

Personal vid hematolog- och reumatologmottagningen.

Från vänster - Thomas Airio, sjukgymnast, Lotta Nordenhäll, specialistläkare, Inger Lindström, sjuksköterska, Iris Treutiger, specialistläkare och Anders Åhlin, specialistläkare.


Teamet samarbetar också efter behov med ögonläkare, tandläkare, kurator, psykolog, arbetsterapeut, ortoped, handkirurg, smärtläkare och vuxenläkare. Läkare från vår mottagning har också mottagning på Ungdomsenheten på Södersjukhuset.

Vi eftersträvar god tillgänglighet, flexibilitet och kontinuitet i vården.

För att komma till oss behövs en remiss från till exempel barnläkare, husläkare eller skolläkare.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2017-01-17