Datortomografi (CT)

Information för läkare

Kontraindikation:
Ofta vill man ge intravenöst kontrastmedel i samband med datortomografiundersökning.
Detta skall dock göras med försiktighet vid njurfunktionsnedsättning, särskilt på äldre och dianbetiker och vid akuta sjukdomstillstånd med intorkning.Vid tveksamhet kontakta röntgenläkare för diskussion. Läs mer om jodkontrast här.

Om en patient som medicinerar med Metformin drabbas av njurfunktionsnedsättning till följd av kontrastmedlet kan allvarliga biverkningar(risk för laktacidos) uppkomma. För patienter som medicinerar med Glukophag gäller särskilda rutiner- se avsnittet om jodkontrast..

Även tidigare överkänslighet/allergireaktioner kan vara kontraindikation. Se avsnittet om jodkontrast.

Förberedelse:
Vanligen behövs inte fasta inför datortomografiundersökning , undantag är datortomografi av tunntarm/ tjocktarm.
Alla patienter ska kunna ligga stilla i ca 15 minuter.
Vid de flesta undersökningar ges intravenös kontrast.
P-kreatinin eller annat njurfunktionsvärde ska finnas angivet vid alla undersökningar där kontrast ska ges. Vid undersökningar av rygg och buk ska patienten ej ha fått bariumkontrast den senaste veckan.

Buk:
Infartskanyl - 1,1 mm, rosa, i vissa fall krävs grön infart, kontakta röntgen vid frågor.
Vid vissa frågeställningar ges kontrast per os - 20 ml Omnipaque 300 mg I/ml som blandas i 1 liter vatten, detta drickes jämt fördelat under 1 timme före undersökningen. Andra ordinationer kan förekomma, tex. dricka kontrastblandning under 2 timmar eller enbart dricka 1 l vatten under 30 min.
Det är mycket viktigt att patienten dricker sakta och all kontrast så att tarmen blir jämnt kontrastfylld.

Thorax:
Infartskanyl - grön eller rosa (helst i vänster arm)

Skalle:
Inga förberedelser. Vid metastasfrågeställning ska patienten ha PVK.

Tidsåtgång:
ca 15-30 minuter

Senast uppdaterad: 2014-02-21