Rutiner vid demonstrationer, granskning eller länkning av bilder

Remittenten beställer själv bilder och utlåtanden från andra sjukhus.
Samma rutin gäller om bilderna kommer länkade eller på CD/DVD.
CD/DVD lämnas till röntgenkliniken.

  • När bilder anlänt skrivs en e-remiss där följande ska anges:
  • Vilken rond bilderna ska visas på
  • Om det är SÖS-bilder eller bilder från annat sjukhus- notera i remissen när bilderna är beställda, signera med namn
  • Vilken undersökning och undersökningsdatum det gäller
  • Om bilderna är länkade

Ett utlåtande på främmande bilder skall skickas till beställande klinik samt även faxas till röntgen, faxnr 616 37 73

Senast uppdaterad: 2014-07-15