Gallvägar

Information för läkare

PTC; Percutan Transhepatisk Cholangiografi

Förberedelse:
Undersökningen utförs alltid i narkos.
Vårdavdelning kontaktar narkos och röntgenavd för att samordna tiden för undersökningen. Fastande efter kl 24.00 natten före undersökningsdagen.

Premedicinering:
Narkospersonalen avgör om ev premedicinering.

Utförande:
Gallgångarna punkteras med hjälp av ultraljud och genomlysning med inläggning av katetrar och stent. Vanligen har patienten kvar yttre dränagekaterar åtminstone några dagar.

Tidsåtgång:
60-90 minuter

Senast uppdaterad: 2014-02-21