Gastrointestinalkanalen

Information för läkare

Rutiner vid buköversikt och efterföljande akut röntgen av tunntarmspassagen


Röntgenologen skriver utlåtande på buköversikten och kan därvid föreslå efterföljande passage till vilken remittenten måste ta ställning.

Röntgenologen kommer alltså inte att ordinera passage eftersom han eller hon inte har tillgång till patientens fullständiga kliniska data som t.ex. kontraindikation mot kontrastmedel.

Beslut om passageröntgen görs av remittenten som också ordinerar kontrast, se nedan. Remiss för detta emotses. Remittenten avgör också via avdelningen när passagebilderna skall tas. Första bilden oftast först efter 8 timmar, och ej nattetid. 

Kontrastblandningen (50ml Gastrografin och 100ml Mixobar Colon) ges på respektive avdelning och dokumenteras där i läkemedels Melior eller på Adaptbladet om det ordineras från akutmottagningen. Röntgenavdelningen meddelas när patienten fått sin kontrast (förs in i röntgens administrativa system) och när första bild ska tas (vanligen efter 8 timmar).

Patienten ska efter kontrasttillförsel ligga i höger sidoläge i ca 1 timme för att kontrasten ska lämna ventrikeln. Ev. ventrikelsond ska under denna tid vara avstängd. Kontrastmedel beställs från sjukhusapoteket.

Man måste vara medveten om att kontrastmedelstillförsel för tunntarmspassage oftast gör det omöjligt att undersöka buken datortomografiskt under flera dagar efter passageröntgen. Tänk på detta innan patienten remitteras för akut tunntarmspassage.


Tunntarmsröntgen

Förberedelse: Efter klockan 24.00 natten före undersökningen får inget förtäras, ej heller på undersökningsdagens morgon. Rökning, snus eller tuggummi är också förbjudet.
Utförande: En sond sätts via näsan ut till tunntarmen och kontrast sprutas i den. Därefter tas bilder med olika tidsintervaller.
Eftervård: Kontrasten som används kan orsaka förstoppning så be patienten dricka mer vätska än vanligt efter röntgenundersökningen.
Tidsåtgång: Tiden för undersökningen kan variera mycket, räkna med 2-4 timmar.

Colonröntgen (tjocktarmsröntgen)

Förberedelse: Patienten får inte ha genomgått coloskopi eller rektoscopi de senaste 2 dagarna före undersökningen. Vid dessa undersökningar blåser man in luft i tarmen och detta gör att man inte kan ta tillfredställande röntgenbilder förrän luften har försvunnit.
Laxering: Phosphoralmetoden rekommenderas av Södersjukhusets röntgenavdelning
Utförande: Patienten får ligga på ett undersökningsbord där han/hon får ett kontrastlavemang. Under tiden som kontrasten rinner in i tjocktarmen får patienten ligga i olika ställningar och röntgenläkaren tar bilder. Då undersökningen är färdig får pattienten gå på toaletten och släppa ut lavemanget och ytterligare bilder tas.
Tidsåtgång: Totalt inklusive väntetider, toalettbestyr osv 60-120 minuter

Ventrikelröntgen (Magsäcksröntgen)

Förberedelse:Efter klockan 24.00 natten före undersökningen får inget förtäras, ej heller på undersökningsdagens morgon. Rökning, snus eller tuggummi är också förbjudet.
Utförande: Vid ventrikelröntgen får patienten dricka kontrast samtidigt som läkaren tar bilderna.
Eftervård: Kontrasten som används kan orsaka förstoppning så be patienten dricka mer vätska än vanligt efter röntgenundersökningen.
Tidsåtgång: ca 30 minuter

Senast uppdaterad: 2014-02-21