Undersökningarnas ordningsföljd

Information för läkare

När flera bålundersökningar ska göras på samma patient måste dessa göras i lämplig ordningsföljd. Vid en del undersökningar får patienten kontrastmedel och andra kan inte göras förrän kontrastmedlet försvunnit.
Följande ordningsföljd gör att intervallerna mellan undersökningarna blir så korta som möjligt.

1. Undersökning utan kontrast
2. Undersökning med jodkontrast
3. Undersökning med bariumkontrast rektalt
4. Undersökning med bariumkontrast peroralt

Undersökningar av skalle och extremiteter kan göras oberoende av andra undersökningar.

Punkt 1 och 2 kan göras samma dag.

Punkt 3 kan göras dagen efter 2.

Mellan punkt 3 och punkt 4 måste intervallet vara en vecka.

Om undersökningar under punkt 4 gjorts först, kan ingen av undersökningarna 1-3 göras inom en vecka.

Senast uppdaterad: 2014-02-21