Myelografi

Information för läkare

Förberedelse: Det ska finnas en högst 3 månader gammal ländryggsröntgen. Patienten ska vara inneliggande, ha en pvk och vara väl hydrerad. Färskt PK(INR) och APT-tid ska finnas.

Premedicinering: Lugnande vid behov.

Utförande: Efter lokalbedövning av huden injiceras kontrast i subarachnoidalrummet och bilder tas. Ofta utförs även en DT-rygg efter myelografin.

Eftervård: Sängläge i 4 timmar med huvudändan höjd 15 grader.

Tidsåtgång: ca 60 minuter + tiden för DT-rygg.

Senast uppdaterad: 2014-02-21