Ultraljudsundersökningar

Information för läkare

Fasta

Om undersökningen är en bukundersökning skall patienten fasta 4 h innan undersökningen. Undantag diabetiker som tar insulin, de behöver bara fasta 2 h innan undersökningen och kan ta sitt insulin som vanligt. Kreatinin-kontroll är inte nödvändig.

Patienten behöver ej fasta inför undersökning av njurarna eller andra typer av undersökningar.

Patientankomst

Patienten kan komma direkt till röntgen på bokad tid.

Undersökningen
Kontrast ges intravenöst vid behov, den utsöndras vid andning och är inte skadlig för njurarna.

Prover inför undersökningen / utsättning av läkemedel

Inga prover behöver tas inför undersökningen.
Inga läkemedel behöver sättas ut inför undersökningen.

Premedicinering

Ges vid behov vilket bedöms och ges på remitterande mottagning/avdelning.

Eftervård

Ingen eftervård krävs.

Senast uppdaterad: 2014-02-13