Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Handen

Barnundersökning vid Sachsska barnsjukhuset

Sachsska barn- och ungdomssjukhusets barnmottagning i Handen är en medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun.

Vi finns på Handens närsjukhus.

Här utreder och behandlar vi framför allt barn med kroniska sjukdomar. Vi tar emot barn och ungdomar med remisser från t ex vårdcentral, BVC, skolläkare eller barnsjukhus. Du kan även kontakta oss genom att logga in på  1177 Vårdguidens e-tjänster.

Sjuka barn under 1 år med akuta besvär tas emot i begränsad omfattning och alltid efter telefonkontakt. Barn över 1 år med akuta sjukdomar, skall i första hand vända sig till sin vårdcentral när de blir sjuka.

Vi sköter utredning och uppföljning av ett antal diagnoser:

  • Akuta infektioner hos barn under 6 månader
  • Allergier
  • Astma
  • För tidigt födda barn
  • Hälsokontroller av adoptiv- och flyktingbarn
  • Sängvätning
  • Tarmsjukdomar
  • Tillväxtrubbningar
  • Urinvägssjukdomar

På mottagningen finns även verksamhet för utredning av neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD.

Vi som arbetar här är barnläkare, läkare under specialistutbildning, barnsjuksköterskor, medicinska sekreterare och psykologer.

 


Visa större karta

Sachsska barnmottagningen Handen tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2015-12-29