Samtalsmottagningen (fd Psykosociala enheten)

Samtalsmottagningen (fd Psykosociala enheten) vid Södersjukhusets kvinnoklinik är en mottagning för dig som behöver stöd och professionell hjälp i olika situationer som är kopplade till graviditet, abort, missfall eller gynekologiska operationer, behandlingar eller utredningar.

Vi erbjuder bland annat kris-, bearbetnings- och stödsamtal och hjälper dig med din rädsla och oro. Teamet på mottagningen består av terapiutbildade barnmorskor, läkare, kuratorer och sekreterare. Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med under någon av ingångarna nedan:

 

Senast uppdaterad: 2016-03-29