Öppenvårdsmottagningar för sjukgymnastiken

Träning på ASA på Södersjukhuset

På sjukgymnastikavdelningen har vi olika former av öppenvårdsmottagningar. Alla mottagningar har gemensam kassa och reception

Informationsgrupp för bröstopererade

I gruppen får du lära dig hur operationen och lymfkörtelutrymning i armhålan kan påverka axelns rörlighet och lymfvätskans cirkulation i din arm. Läs mer om vår informationsgrupp för bröstopererade.

Hjärtrehab

Vi  vänder oss till dig som helt nyligen har genomgått en hjärtoperation
eller hjärtinfarkt och behöver hjälp med med att ta itu med dina riskfaktorer. Läs mer om hjärtrehab.

Lung öppenvård

Lungsjukgymnasterna tillhandahåller sjukgymnastik i öppenvård. Främst för patienter remitterade från Lungkliniken på Södersjukhuset. Vi genomför behandlingar för att underlätta andning samt loss slem, ibland i kombination med utprovning av inhalationer. Vi utför också gångtest i samband med utredning av syrgasbehandling.

KOL-rehab

KOL-rehab är en period av fysisk träning och föreläsningar för dig som har andningsbesvär pga KOL. Läs mer om KOL-rehab.

Lymfödemterapi/onkologi

Lymfterapeuterna /Sjukgymnasterna ansvarar för bedömning och behandling av flera olika typer av patienter. Läs mer om lymfödemterapi/Onkologi.

Ortopedisk rehabilitering

Ortopedsjukgymnasterna tillhandahåller sjukgymnastik i öppenvård för patienter remitterade från Södersjukhusets ortopedklinik.  Läs mer om ortopedi.

Öppenvårdsmottagningarna för sjukgymnastiken tillhör verksamhetsområde Akut

Senast uppdaterad: 2017-11-02