Specialmödravård

Välkommen till Södersjukhusets specialmödravård. Här arbetar barnmorskor såväl som undersköterskor och läkare. Vi tar i första hand emot gravida kvinnor med sjukdomar eller tillstånd som medför ökad risk för komplikationer under graviditet eller förlossning. 

Specialmödravården på Södersjukhuset har följande verksamheter:

Vi erbjuder även provtagning hos undersköterska som vanligtvis sker efter besök på någon av våra mottagningar.

Nära samarbete

Specialmödravården och ultraljudsmottagningen har gemensamma lokaler och ett nära samarbete. Vid avvikelser i fostertillväxt, vissa tvillinggraviditeter och sätes- eller tvärläge får du en tid på specialmödravården för läkarbedömning.

 

Senast uppdaterad: 2015-12-30