Ultraljudsmottagningen

Ultraljudsundersökning på Södersjukhuset

Ultraljudsmottagningen på Södersjukhuset utför ultraljudsundersökningar, fostervattenprov, moderkaksprov och NIPT. På den här sidan kan du läsa mer om vår verksamhet.

På Södersjukhuset finns en stor ultraljudsmottagning i anslutning till specialmödravården. Under 2016 utförde vi närmare 14 000 undersökningar. På avdelningen arbetar barnmorskor och läkare som har lång erfarenhet av kvinnosjukvård och är specialutbildade inom ultraljudsdiagnostik. Förutom ultraljudsundersökningar på gravida utför vi också fostervattensprov, moderkaksprov och NIPT. För undersökning krävs remiss från mödravården eller annan vårdgivare. Ultraljudsmottagningen arbetar tätt tillsammans med specialmödravården och antenatalavdelningen samt övriga kvinnokliniken och Sachsska barnsjukhuset.

Vad är ultraljud?

Ultraljud är ljudvågor med hög frekvens, högre än människoörat kan höra. En ultraljudsundersökning bygger på ekolodsprincipen. Maskinens givare sänder ut ljudvågor inom en viss frekvens vars ekon registreras och omvandlas av en kraftfull dator som sedan ger en bild av de strukturer man undersöker.

Säkerhet och kvalitet

Ultraljud har en viss effekt på kroppen eftersom det alstrar värme. Ju högre energi hos ultraljudet,  desto större uppvärmning av vävnaderna. Den energi vi använder vid våra undersökningar har låg energi och är alltså inte skadlig. Även om forskningen talar för att ultraljud under graviditet inte är skadligt för fostret, bör undersökningar bara göras på medicinsk indikation.

Vi följer WHO:s och andra internationella sammanslutningars riktlinjer för säkerhet vid ultraljudsundersökningar, som du kan läsa mer om på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Vår mottagning uppfyller de kvalitetsmått som uppställts av Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Stockholms läns landsting.

Inför undersökningen

Information inför undersökningen får du av din barnmorska eller läkare på mödravården. Hos 1177 Vårdguiden finns detaljerad information om hur undersökningarna går till.

De olika typerna av undersökningar görs utifrån vissa bestämda frågeställningar. Allt går inte att undersöka eller förutsäga med ultraljud. Även om alla undersökningar varit normala under graviditeten är inte detta en garanti för att det kommer att födas ett friskt barn.

Barn får inte följa med på ultraljudsundersökningen. Detta för att föräldrar och undersökare ska kunna koncentrera sig på själva undersökningen och dess resultat.

Att tänka på

  • Ta med legitimation.
  • Undersökningen är kostnadsfri.
  • Video- och mobilfilmning är inte tillåtet under undersökningen.
  • Vi har tyvärr ont om P-platser, ta med det i tidsberäkningen.

Ultraljudsmottagningen på Södersjukhuset är en del av BB SÖS och tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning.

Senast uppdaterad: 2017-06-21