Ungdomsenheten - Sodersjukhuset

Ungdomsenheten

Ungdomar i väntrum.

Ungdomsenheten är ett samarbete mellan Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Kvinnokliniken vid Södersjukhuset samt Barn- och Ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting.

 

Vårt mål är att möta upp ungdomarnas behov i vården. Vi har samlat olika kompetenser som samarbetar och här får specialisterna komma till ungdomarna istället för att ungdomarna ska gå runt och träffa dem.

 

För ungdomar mellan 13 och 20 år

Vi tar emot ungdomar med långvariga sjukdomar och/eller andra medicinska problem.Exempel på patientgrupper som kommer till oss är ungdomar med diabetes, tarm- eller njursjukdomar, reumatiska sjukdomar och psykosomatiska tillstånd som ont i magen, ont i huvudet, yrsel mm. Hit kommer även flickor med gynekologiska besvär i form av menssmärtor och mensrubbningar.

Flickor under 18 år är välkomna för att diskutera graviditet och abort.

Vi har ett särskilt uppdrag att följa upp ungdomar under 18 år som utsatts för våldtäkt.
Vi tar huvudsakligen emot patienter via remisser, men när det gäller graviditet/abort kan flickor under 18 år vända sig direkt till oss.

Personal på ungdomsenheten

Vi som arbetar på ungdomsenheten är barnmorskor, sjuksköterskor, gynekolog, barn- och ungdomsläkare, psykologer, barn- och ungdomspsykiater, kuratorer och medicinska sekreterare.

 

Att förstå och respektera ungdomarnas integritet är viktigt för oss, men samtidigt är samarbete med och stöd från föräldrarna viktigt.

 

Vår personal har bred ungdomsmedicinsk kompetens och vi tar emot våra patienter i en ungdomsvänlig miljö.  Vi har kunskap om och tar hänsyn till ungdomars individuella, psykologiska, sociala och biologiska utveckling.>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2015-12-11