Välkommen till Infektion/Venhälsan

Venhälsan är dels en STI-mottagning för män och transpersoner som har sex med män och dels en hiv-mottagning för hiv-positiva personer, oavsett kön eller sexuell läggning. Venhälsan är en del av kliniken Infektion/Venhälsan och tillhör verksamhetsområde Specialistvård.

STI- och hiv-mottagningens journaler ingår ej i "sammanhållen journalföring" odh kan därmed inte ses av andra kliniker utantör Infektion/Venhälsan.

 

Infektion/Venhälsans STI-mottagning

Vi är en mottagning för män har sex med män som vill testa sig för könssjukdomar. mm. Även transpersoner är välkomna men vi saknar möjlighet till gynekologisk undersökning/provtagning.

»Till STI-mottagningen

Infektion/Venhälsans hiv-mottagning

Vi är en mottagning som tar emot och behandlar personer som diagnostiserats med hiv på vår STI-mottagning eller som remitterats från annan mottagning eller annat sjukhus. Vi behandlar patienter med hiv-infektion oavsett kön, ursprungsland eller sexuell läggning.

»Till hiv-mottagningen


Aktuell information

15 februari 2018: Borttagande av blodsmittemärkning i patientjournaler

Smittskyddsläkaren i Stockholm har tagit initiativ till att ta bort blodsmittemärkning i patientjournaler i SLL. Initiativet är förankrat hos Vårdhygien Stockholm och i chefläkarnätverket som ställer sig positiva till förslaget.

Läs mer i: verkställighetsbeslut Borttagande av blodsmittemärkning i patientjournaler.pdf

 

1 augusti 2017: Venhälsan hotas inte av nedläggning

"I media har det framställts att stora nedskärningar gjorts inom Venhälsans preventionsmottagning och att verksamheten skulle hotas av nedläggning. Något nedläggningshot föreligger inte men liksom övriga kliniker på Södersjukhuset har Venhälsan en fast budget t o m 2019 vilket gör att ökade kostnader för personal och provtagning inte balanseras.

Sedan ett par år har förekomsten av könssjukdomar ökat i samhället och fler personer uppsöker vår STI-mottagning för att kontrollera sin sexuella hälsa. För att bättre kunna planera besöken och undvika långa väntetider erbjuder vi sedan i mars i år drop-in-mottagning en dag per vecka och tidsbokning övriga dagar via 1177 Vårdguidens etjänster.

Om du har symptom som du misstänker kan bero på en könssjukdom ber vid dig i första hand att ringa till vår sköterska för rådgivning och tidbokning. I dessa fall försöker vi i regel ordna en läkartid inom 24 timmar".

Lena Lindborg, verksamhetschef Venhälsan


1177 Vårdguiden e-jtänster (f d mina vårdkontakter)
Du kan kontakta oss och ta del av våra tjänster för Infektion/Venhälsan via 1177 Vårdguidens e.tjänster. Läs mer om hur det fungerar 
Senast uppdaterad: 2018-03-12