Allergi- och lungmottagningen, barn - Sodersjukhuset

Allergi- och lungmottagningen

På allergi- och lungmottagningen vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset behandlar och utreder vi sjukdomar och tillstånd inom följande områden:

  • Allergiska sjukdomar i näsa och ögon
  • Allergivaccination
  • Astma och andra lungsjukdomar
  • Bedömning av reaktioner av vaccin.
  • Broncho Pulmonell Dysplaci (BPD)
  • Eksem och andra hudsjukdomar
  • Födoämnesallergi/överkänslighet
  • Lungfunktionsundersökningar
  • Läkemedelsöverkänslighet

På mottagningen fokuserar vi på svårare tillstånd, särskilt hos de yngre barnen. Allergi- och lungfunktionstestning utförs vid alla åldrar, vid behov även när barnen är nyfödda.

Vid misstänkta födoämnesallergier och vid läkemedelsöverkänslighet gör vi provokationer på vissa patienter. Det innebär att ditt barn, under kontrollerade former, får äta av det födoämne/läkemedel som han eller hon misstänks reagera på, och är ett led i att ställa diagnos.

Vi bedriver antigenspecifik immunterapi, så kallad allergivaccination, för barn med svårare luftvägsallergier, till exempel svåra besvär från ögon, näsa och/eller luftvägar.

Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, biomedicinsk analytiker, dietist, kurator samt psykolog.

Forskning

På mottagningen bedriver vi också klinisk forskning som bland annat är inriktad mot att förbättra och utveckla diagnostiken vid allergier och lungsjukdomar. Vi har också ett forskningsintresse kring orsaken till varför barn/ungdomar blir allergiska samt om det går att förutsäga utveckling av allergisjukdom över tid. Forskning bedrivs även inom området födoämnesallergi/överkänslighet och kring lungsjukdomar (BPD) hos för tidigt födda barn.  Läs mer om vår forskning

Mottagningen har cirka 4000 besök årligen. De flesta nya patienter kommer till oss på remiss från lokala barnmottagningar, vårdcentraler eller via akutvården.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2015-12-29