Amningscentrum

Att amma sitt barn är inte alltid lätt eller självklart. Med hjälp och stöd kan du lyckas hitta ditt eget sätt att förhålla dig till amning och få en god relation till barnet. I de allra flesta fall fungerar amningen bra inom några veckor.

BVC är en första kontakt för föräldrar som söker stöd och hjälp för att komma igång med amningen. De föräldrar som behöver ytterligare vägledning i amningsfrågor är välkomna till amningscentrum på Södersjukhuset.

Amningscentrum följer Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer, men har som målsättning att alla föräldrar och barn ska hitta en egen relation till amning. WHO rekommenderar att barn upp till sex månader enbart ska livnära sig på bröstmjölk samt att amningen därefter kan utgöra en del av det dagliga kostintaget till barnet är två år, eller så länge mor och barn önskar.

På amningscentrum arbetar barnmorskor och sjuksköterskor med lång erfarenhet av att ge föräldrar råd och stöd i komplicerad amning.  Så gott som alla har en IBCLC, internationell certifiering i amning.

Telefon eller besök

Du kan antingen få råd via telefon eller boka tid för ett besök. Under sommaren har vi begränsad möjlighet att ta emot besök och då kan vi i första hand ta emot familjer som fött på BB SöS.  Du är välkommen att ringa oss alla vardagar mellan 8.00 och 11.00 på telefon: 08-616 13 25. För att komma till oss krävs ingen remiss.

Hos amningscentrum finns möjlighet till läkarkontakt vid behov. Vårdavgift till barnmorska 100 kronor, till läkare 350 kronor. Högkostnadskort gäller.

 

 

Har du frågor? Ring oss på telefon:  08- 616 13 25.

Ladda gärna ner vår amningsbroschyr.

Amningscentrum tillhör verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning.

Senast uppdaterad: 2017-08-21