Barnakuten - Sodersjukhuset

Akutmottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar i ålder 0-17 år med allvarliga akuta medicinska sjukdomstillstånd som kräver omedelbar vård samt barn och ungdomar mellan 0 - 14 år som behöver vård för lättare kirurgiska eller ortopediska åkommor.
Vi har öppet dygnet runt.

Inom medicin tar vi emot barn och unga mellan 0 - 17 år med exempelvis

  • andningssvårigheter
  • svår magsjuka
  • kramper
  • akuta allergiska besvär.

Inom kirurgi tar vi emot barn och unga mellan 0-14 år med exempelvis

  • brännskador
  • sårskador
  • buksmärtor
  • lindrig/måttlig hjärnskakning.

Unga som fyllt 15 år tas om hand på vuxenakuten

Inom ortopedi tar vi emot barn och unga mellan 0 - 14 år med

  • skador på armar, ben, händer och fötter, t.ex. stukningar eller misstanke om enklare frakturer.

Tydligt felställda frakturer eller andra svårare skador tas om hand på akutmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
Unga som fyllt 15 år tas om hand på vuxenakuten.


Mindre allvarliga tillstånd

Om du söker på barnakuten med ditt barn för ett mindre allvarligt sjukdomstillstånd kan det hända att ni efter bedömning blir hänvisade till närakut, husläkarmottagning eller barn-  och ungdomsmedicinsk mottagning. På akutmottagningen prioriteras de svårast sjuka. Läs mer om barnakuten.

Här finns en broschyr  från 1177 Vårdguiden som beskriver hur du hittar rätt i vården, bl. a med adress och telefonnummer till närakuterna i Stockholm.

Behöver du sjukvårdsrådgivning eller hjälp att hitta rätt i vården – ring 1177 eller gå in på 1177.se. Öppet dygnet runt, alla dagar.

Här finns vi

Barnakuten ligger till vänster om entrén till förlossningen  på Södersjukhuset. Följ skyltningen från Sjukhusbacken som leder upp till sjukhuset från Ringvägen.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2018-02-01