HBT-hälsan samtalsmottagning

HBT-hälsan samtalsmottagning är Stockholms läns landstings mottagning för hbt-personer och deras närstående.

Mottagningen tar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) och deras anhöriga, i hbt- och hiv-relaterade samtal. Samtalen har olika utformning beroende på vad personen söker för. En del samtal är individuella, andra är i par eller i grupp. Längre psykoterapier kan erbjudas till personer med omfattande svårigheter kopplade till sin sexuella läggning/könsidentitet och till personer med ett sexuellt riskbeteende avseende hiv.

Vanliga sökanledningar

  • Komma ut
  • Relationsproblem
  • Frågor kring sexuell läggning
  • Frågor kring könsidentitet
  • Hiv
  • Riskbeteende avseende sexuellt överförbara sjukdomar
  • Sexuell problematik
  • Föräldraskap och familjebildning

Utbildning och handledning

HBT-hälsan samtalsmottagning erbjuder också andra vårdgivare och olika utbildningsinstitutioner handledning och utbildning i hbt-relaterade frågor.

HBT-hälsans personal

Vi som arbetar på HBT-hälsan samtalsmottagning är alla legitimerade psykoterapeuter med varierande grundutbildning. Tillsammans har vi en bred erfarenhet och kompetens inom psykiatri, socialtjänst, missbruksvård, familjebehandling, hiv-vård samt sexologi. En psykiater är knuten till mottagningen är på deltid.

Att möta transpersoner

HBT-hälsan på Södersjukhuset har de senaste åren arbetat aktivt med att ytterligare stärka sin kompetens i att möta transpersoner för samtalsstöd och psykoterapi.

För att dela med sig av sina erfarenheter anordnade man under 2015 konferensen "Transpersoner - psykologiska utmaningar och psykoterapi".

Under konferensen samlades de som i sin yrkesroll möter transpersoner för samtalsstöd och psykoterapi, eller som forskar kring transpersoners psykiska hälsa. Filmen nedan samlar några röster från konferensen.

HBT-hälsan samtalsmottagning tillhör verksamhetsområde Specialistvård, Hudkliniken med Enheten för sexuell hälsa på Södersjukhuset. 

Senast uppdaterad: 2018-04-04