HBTQ-ung - Sodersjukhuset

HBTQ-ung

Mottagning för unga HBTQ-personer

HBTQ-ung är Stockholms läns landstings mottagning för unga HBTQ-personer. Mottagningen tar emot personer som är homosexuella och bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Du som söker mottagningen är välkommen till och med du är 29 år. HBTQ-ung finns på Södersjukhuset på Södermalm i Stockholm.

Våra erbjudanden

På HBTQ-ung kan du välja mellan att träffa kurator/psykoterapeut, barnmorska och/eller läkare. Mottagningen erbjuder hjälp med:
  • Testning för HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar (tex klamydia, gonorré)
  • Undersökning av kön
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Samtal och stöd i frågor som hänger ihop med sexualitet och identitet, till exempel frågor om sex, sexuell läggning, könsidentitet, självkänsla, relationer och att "komma ut" 

Mer om oss

Mottagningens övergripande mål är att främja unga HBTQ-personers hälsa med fokus på sex, identitet och relationer. Personalen har alla HBTQ-kompetens och du har möjlighet att träffa kurator/psykoterapeut, barnmorska och/eller läkare. Alla som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt och det första besöket är alltid kostnadsfritt. Kontakt med mottagningen sker via webbokning eller en speciell telefontid. Mottagningen är öppen tisdag eftermiddag.

Boka tid

Webbokning - Bokning sker via Vårdguiden på nätet (www.1177.se) där du väljer vilken yrkeskategori du vill boka tid till. Om du har behov av fortsatt kontakt hos annan yrkeskategori, går det bra att ta upp det med den person du träffar på HBTQ-ung.

Telefon

Om du har frågor om bokningen, mottagningen eller om HBTQ-relaterade frågor kan du nå personal på HBTQ-ungs telefon: 08-616 27 42.

Kostnad

Första besöket är alltid kostnadsfritt när du sökt via webbokningen. Vid eventuella återbesök gäller fortsatt kostnadsfritt för dig under 23 år och vanlig vårdtaxa för dig som är 23 år och över.

Här finns vi

Du anmäler dig i receptionen inne på Hudkliniken plan 6 hiss D.

HBTQ-ung är en del av Enheten för Sexuell hälsa och Hudkliniken på Södersjukhuset och tillhör verksamhetsområde Specialistvård. HBTQ-ung har nära samarbete flera andra verksamheter, t ex HBT-hälsan psykoterapimottagning, Gynekologisk HBT-mottagning och Akutmottagning för våldtagna.

Senast uppdaterad: 2018-07-04