Intensivvårdens uppföljningsmottagning

Du som vårdats längre än 4 dygn på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning (IVA) blir erbjuden att komma till vår mottagning för uppföljande samtal och journalgenomgång.

Vid besöket får du träffa ett team bestående av läkare, sjukgymnast och sjuksköterska vid tre tillfällen det närmaste året efter IVA-vårdtiden. Mottagningen är på torsdagar i Smärtsektionens lokaler vid hiss C, plan 5.

Målet för vår mottagningsverksamhet är att underlätta patientens bearbetning, återhämtning och tillfrisknande efter intensivvård.

Kunskapen om hur våra patienter mår leder till utveckling och förbättring av intensivvården.

Intensivvårdens uppföljningsmottagning tillhör verksamhetsområde Anestesi/IVA på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2011-01-04