Njur- och urinvägsmottagningen

Inom Sachsska barn- och ungdomssjukhusets njursektion behandlar och utreder vi barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år med urinvägsproblem och njursjukdomar.

På mottagningen utreds och behandlas barn med bl. a  njurinfektion, störd blåstömning, njurinflammationer, njur- och urinvägsmissbildningar och andra medfödda eller förvärvade njursjukdomar.
Vi har drygt 1 800 besök varje år.

Undersökning vid njur- och urinvägsmottagningen.

Vi tar emot barn som insjuknat akut och barn som remitterats från andra barnspecialister och i viss mån även från allmänspecialister. Vi samarbetar med barnläkarmottagningarna i vårt närområde, liksom med Södersjukhusets BB-avdelningar och i vissa fall även specialistmödravården. Läkare från njurmottagningen har också mottagning på ungdomsenheten.

Njur- och urinvägsmottagningen samarbetar också med Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, när det gäller barn med urologiska problem och i Huddinge när det gäller barn med mer komplicerade njursjukdomar som kräver speciell diagnostik och avancerad behandling eller kirurgi.

Till sektionen hör även uroterapienheten där störd blåstömning utreds och behandlas.
På Ungdomsenheten träffar vi ungdomar med kronisk njursjukdom.

 Länk till Björnwebben

Björnwebben

Björnwebben, med infomation som riktar sig till barn, är till för barn och föräldrar, som en förberedelse inför ett besök på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. På webbplatsen får du följa barn genom några av de vanligaste undersökningarna, och du kan också se hur det ser ut på de olika avdelningarna och mottagningarna. Klicka på björnen till höger så kommer du till Björnwebben.

 

 

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida.

Senast uppdaterad: 2017-08-21