SesamSÖS - Sodersjukhuset

SesamSÖS

SesamSÖS är en sex- och samlevnadssektion inom hud- och venereologklinken med inriktning på förebyggande av sexuellt överförbara infektioner (STI) och av oönskade graviditeter. Till oss kan du komma för att få hjälp med provtagning och behandling av könssjukdomar, liksom med preventivmedelsrådgivning och genitala problem.

Alla våra mottagningar är belägna på hud- och venereologkliniken där vi har ett nära samarbete med STI mottagningen och hudmottagningen. Hos oss arbetar venereolog, gynekolog, urolog, barnmorska och kurator i nära samarbete. Vill du testa dig för könssjukdomar söker du dig till STI mottagningen.

Mottagningar på SesamSÖS

Studentmottagning

Studentmottagningen tar emot dig som studerar vid högskola eller universitet och har frågor och besvär som rör sexualitet och hälsa. Här får du råd och stöd, provar ut preventivmedel och testar/undersöker dig för könssjukdomar. Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

Barnmorskemottagning med preventivmedelsrådgivning

Här träffar du barnmorskor som erbjuder kompletterande högspecialiserad preventivmedelsrådgivning. I begränsad omfattning erbjuder vi också sexualrådgivning och hjälp och behandling för genital smärtproblematik. Till denna mottagning behövs remiss från din ungdomsmottagning eller behandlande läkare, alternativt från klinikens/Sesams läkare.

Gynekologisk mottagning

Till SesamSÖS gynekologiska mottagning kommer framför allt patienter som fått en remiss från en ungdomsmottagning eller från STI mottagningen på SÖS. Gynekologerna har specifik kompetens inom området hbt (homo-, bi och transsexuella personer), och har också en gynekologisk hbt-mottagning. Remiss behövs ej.

STI mottagningen

STI mottagningen bedrivs parallellt med den större STI mottagningen inom Hudkliniken. Den utgör liksom den gynekologiska mottagningen framför allt en remissinstans för ungdomsmottagningar och andra mottagningar inom SÖS när det gäller yngre män och kvinnor med något mer komplicerad sjukhistoria, och när Sam-mottagning är aktuell (se nedan).

Kuratorsverksamhet

Kuratorn på SesamSÖS tar emot patienter och par för samtal i sexualrådgivningsfrågor, då relaterat till annat besök på någon av våra mottagningar. Kuratorn arbetar också med förebyggande åtgärder inom området, liksom med smittspårningssamtal enligt smittskyddslagen i samband med konstaterad könssjukdom.

Sam-mottagningar

Vi har även några mottagningar där flera specialister/yrkeskategorier direkt samarbetar vid mottagningstillfället, delvis i samverkan med andra kliniker på Södersjukhuset. Mottagningarna riktar sig främst till yngre personer med kroniska besvär i underlivet eller med genitala funktionsproblem. För att komma till dessa mottagningar behövs remiss.

SÖSAM

SesamSÖS har också en utåtriktad verksamhet med framförallt utbildning och information till personal inom primärvården inklusive ungdomsmottagningar. Enheten bedriver även utvecklingsarbete inom området. Den utåtriktade och administrativa delen av SesamSÖS kallas SÖSAM − Enheten för Sexuell Hälsa.

SesamSÖS tillhör verksamhetsområde Specialistvård, Hud- och Venereologkliniken

Senast uppdaterad: 2018-02-07