Smärtmottagningen

Samtal om smärta vid SÖS smärtmottagning

Hos oss kan du få hjälp med bedömning, behandling och råd kring smärta. Vårt team består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och psykolog - alla med lång erfarenhet av akut och långvarig smärta.

För att underlätta vår bedömning och prioritering ser vi gärna att din behandlande läkare skriver en remiss till oss.

Vi kan stödja dig i att:

  • Förbättra din livskvalitet
  • Öka din funktion och aktivitet
  • Bli medveten om dina resurser
  • Använda dina krafter för att åstadkomma förändringar

Smärtsektionen jobbar i ett multiprofessionellt team

Bedömning och utredning

Första besöket är hos en läkare eller en sjuksköterska som gör en preliminär bedömning. Ibland behövs en mer omfattande utredning och då får du komma på ett längre besök där du träffar fler ur vårt team. Besöket avslutas med att vi tillsammans upprättar en behandlingsplan.

 

Behandling

Smärta kan ha olika ursprung, till exempel skada i vävnaden eller i nervsystemet. Ofta går det inte att hitta en enskild orsak som förklarar smärtan. Det finns många olika behandlingsmetoder. Ingen metod hjälper vid all slags smärta, utan behandlingen måste anpassas till varje enskild person. Exempel på behandlingar vi kan erbjuda är läkemedel, smärthanteringskurs, samtalsterapi i grupp och enskilt, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) och rådgivning om fysisk aktivitet. Vi samarbetar med arbetsterapeut och sjukgymnast på Södermalm Rehab Södra, Rosenlunds sjukhus..

Att hitta hit

Gå genom huvudentrén, förbi informationsdisken och vidare till hiss C. Åk till plan 5. Gå ut till höger, där är det skyltat ”Smärtmottagningen” i taket. Anmäl dig i receptionen.  

Smärtmottagningen - en del av Smärtsektionen

Smärtsektionen arbetar på Södersjukhuset med postoperativ uppföljning och konsultverksamhet för svårare smärtproblem. Smärtsektionens personal undervisar om smärta och smärtbehandling inom Södersjukhuset och övrig specialist- och primärvård. Vi deltar också i utbildningen av läkare och sjuksköterskor i samarbete med Karolinska Institutet.

Smärtsektionen bedriver projekt för en bättre vårdkedja och det pågår forskningsprojekt inom det smärtkliniska arbetet.

Smärtmottagningen och smärtsektionen tillhör verksamhetsområde Anestesi/IVA på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2015-12-07