Smärtmottagningen - Sodersjukhuset

Smärtmottagningen

Hos oss kan du få hjälp med bedömning, behandling och råd kring smärta. Vårt team består av läkare, sjuksköterska, psykolog och medicinsk sekreterare.

För att underlätta vår bedömning och prioritering behöver vi en remiss från din behandlande läkare.

Smärtmottagningen ansvarar inte för några utredningar eller sjukskrivningsärenden. Vi övertar inte förskrivning av läkemedel men kan vara behjälpliga med rådgivning till förskrivande läkare.

Att hitta hit

Gå genom huvudentrén, förbi informationsdisken och vidare till hiss C. Åk till plan 5. Gå ut till höger, där är det skyltat ”Smärtmottagningen” i taket. Anmäl dig i receptionen.

Bedömning och utredning

Vid besöket träffar du en smärtläkare som gör en preliminär bedömning. Ibland behövs återbesök eller besök hos sjuksköterska eller psykolog. I samband med besöken upprättas en behandlingsplan. 

Behandling

Smärta kan ha olika ursprung, till exempel skada i vävnaden eller i nervsystemet. Ofta går det inte att hitta en enskild orsak som förklarar smärtan. Det finns många olika behandlingsmetoder. Ingen metod hjälper vid all slags smärta, utan behandlingen måste anpassas till varje enskild person. Exempel på behandlingar vi kan erbjuda är läkemedel, samtalsterapi, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) och rådgivning om fysisk aktivitet.

Smärtmottagningen - en del av Smärtsektionen

Smärtsektionen på Södersjukhuset arbetar med postoperativ uppföljning och konsultverksamhet för svårare smärtproblem. Smärtsektionens personal undervisar om smärta och smärtbehandling inom Södersjukhuset och övrig specialist- och primärvård. Vi deltar också i utbildningen av läkare och sjuksköterskor i samarbete med Karolinska Institutet.

Smärtmottagningen och smärtsektionen tillhör verksamhetsområde Anestesi/IVA på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2017-06-16