Andra vårdgivare på Sös

Det finns verksamheter som bedrivs på Södersjukhuset, men som organisatoriskt tillhör andra vårdgivare. Här på Södersjukhusets webbplats hittar du viss information om verksamheterna, som kontaktinformation och var de ligger. Mer information hittar du på de olika vårdgivarnas egna webbplatser.

Senast uppdaterad: 2017-06-30