Barn- och ungdomspsykiatri

På Södersjukhuset finns till viss del Barn- och ungdomspsykiatri som organisatoriskt tillhör Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Södersjukhusets verksamhetsområden Sachsska Barnsjukhuset och Kvinnosjukvård/ Förlossning driver tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatrin Ungdomsenheten - en verksamhet för tonåringar.

Senast uppdaterad: 2009-08-27