Innovation - Sodersjukhuset

Sös Innovation

Är du företagare eller entreprenör inom det medicintekniska området och vill ha kontakt med hälso- och sjukvården på Södersjukhuset?

På Södersjukhuset finns Sös Innovation, som fungerar som en länk mellan näringslivet och den kliniska kompetens och idérikedom som finns inom hälso- och sjukvården.

Genom Sös Innovation kan svenska medicintekniska företag och entreprenörer få kontakt med sjukvården för utvecklingen av nya produkter. Att involvera användaren inom produktutveckling är idag en självklarhet för alla framgångsrika företag.

På Södersjukhuset ansvarar Utbildnings- och innovationscenter för verksamheten inom Sös Innovation.

Möjlighet till produktutvärdering

Att Sös innovation finns på Södersjukhuset innebär att vi kan erbjuda utvärdering av framtagna produkter i sjukhusmiljö. Att en medicinteknisk produkt kliniskt prövats eller utvärderats är idag ett myndighetskrav.

Medarbetare inom SLL

Sös innovation tar tillvara och omsätter de goda idéer som föds i sjukvårdens vardag. Vi har utvecklat verktyg för att göra medarbetarnas idéer till nya innovativa och marknadsmässiga produkter som kan underlätta det dagliga arbetet eller som förbättrar vården för patienterna.

Senast uppdaterad: 2017-05-19