Länkningspolicy

Länka gärna till Södersjukhusets webbplats, men tänk på följande:

  • Använd inte vår logotyp när du länkar till oss. Det kan göra att tveksamhet uppstår kring vem som ansvarar på informationen på den webbplats där länken är placerad. Vill du använda vår logotyp, kontakta webbansvarig eller vår presstjänst.
  • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att Södersjukhusets webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från Södersjukhusets webbplats och placeras på annan webbplats.
  • Länka inte så att syftet med Södersjukhusets webbplatsinnehåll förvanskas.

 

Senast uppdaterad: 2010-12-27