Könsstympning - vad kan jag göra?

Välkommen till våra seminarium i regi av Amelmottagningen, Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor och Origo Stockholm, Sveriges första resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.

 

Hur kan vård och skola bemöta patienter med erfarenhet av könsstympning och av hedersrelaterat våld? 


I Sverige finns omkring 38 000 flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Andelen unga personer i Sverige som utsatts för någon typ av hedersrelaterat våld eller förtryck uppskattas till 70 000.

Erfarenheter av könsstympning och av hedersrelaterat våld och förtryck påverkar både den fysiska, den psykiska och den sexuella hälsan. Samtidigt undviker många flickor och kvinnor att söka vård i rädsla för sjukvårdspersonals bemötande eller okunskap.

På seminariet får du kunskap om
• Kvinnlig könsstympning och dess konsekvenser
• Hedersrelaterat förtryck och våld
• Vad kan jag som arbetar inom vården och skolan göra?
• Hur och när frågar jag? Vad gör jag med informationen?
• Vad gör Amel och Origo Stockholm?

Vem kan delta?
Seminariet vänder sig till dig som möter flickor och kvinnor i olika delar av vårdkedjan. Du kan arbeta inom skolhälsovården, primärvården, kvinnosjukvården, barnhälsovården, socialtjänst och polis.

Våra föreläsare
• Bita Eshraghi, specialistläkare, Amel
• Emma Hertting, specialistläkare, Amel
• Louise Lundborg, barnmorska
• Anna-Lena Näsström, barnmorska,
Origo Stockholm

Datum och tid
Datum för 2018 är inte beslutade ännu.   

Skicka din intresseanmälan till  amelmottagningen.sodersjukhuset@sll.se


Senast uppdaterad: 2018-03-26