Ansökan läkartjänster

Här hittar du information om AT- och ST-tjänst på Södersjukhuset, liksom den blankett du behöver för att strukturera dina meriter när du söker läkartjänst. Alla tjänster som för tillfället är möjliga att söka finns på sidan med våra lediga jobb.

Meritförteckning för läkare

Söker du läkartjänst, ska du använda denna blankett som strukturerar dina meriter. Du sparar blanketten på din egen hårddisk och fyller i den. Därefter skickas den ifyllda blanketten tillsammans med ett personligt brev och övriga handlingar till den aktuella tjänsten.

AT-tjänst på SÖS

Är du intresserad av AT-tjänstgöring hos oss? Här finner du information om AT-tjänstgöring när vi utannonserar lediga tjänster.

Är du intresserad av forskar-AT på Sös? Ansökan om forskar-AT ställs direkt till Karolinska Universitetssjukhuset.

ST-tjänst på SÖS

Som legitimerad läkare kan du söka ST-tjänst på Södersjukhuset. Specialiseringstjänstgöringen är cirka fem år och är en tillsvidareanställning.

På Södersjukhuset finns det möjlighet att specialisera sig inom sjukhusets alla verksamheter. Randing ordnas också över hela sjukhuset samt genom ett nära samarbete med de andra sjukhusen i Stockholm.

Senast uppdaterad: 2018-02-16