Varför SÖS?

Nio skäl att välja Södersjukhuset

Södersjukhuset är en av flera större arbetsplatser inom Stockholms läns landsting.
Vi som arbetar här tycker att sjukhuset erbjuder många fördelar. Det är tillräckligt stort för att man ska uppleva att det finns mycket goda möjligheter till djup klinisk erfarenhet, och tillräckligt litet för att känna stark tillhörighet och gemenskap. Här har vi listat nio starka skäl till varför du ska välja Södersjukhuset som arbetsplats!

1. SÖS är en attraktiv arbetsplats

Tre av fyra anställda rekommenderar sjukhuset som arbetsplats och tycker att det är roligt att gå till jobbet, enligt den årliga medarbetarenkäten.

2. Du får kunniga kollegor

I senaste medarbetarenkäten tycker tre av fyra medarbetare att kollegorna hjälper och stödjer varandra inom arbetsgruppen och att man samarbetar och lär av varandra.  

3. Vi har bra chefer

Den årliga medarbetarenkäten visar att tre av fyra medarbetare har ett mycket gott förtroende för sin chef och anser att de främjar ett öppet klimat och tar tillvara medarbetarnas kompetens. 

4. Här finns utvecklingsmöjligheter

Södersjukhuset är erbjuder flera utvecklingsmöjligheter i form av intern och extern utbildning, kliniskt arbete, chef- och ledarskap samt forskning. Vi har specifikt utformade utvecklingsprogram för till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, ST-läkare och chefer.

Till exempel kan du som är nyutbildad sjuksköterska få en möjlighet att gå ett speciellt anpassat utvecklingsprogram. Programmet syftar till att nyexaminerade sjuksköterskor får en trygg start på sin arbetsplats på Södersjukhuset genom träning på basal omvårdnad och möjlighet till den reflektion som är viktig i början av sin yrkesbana. För sjuksköterskor som arbetet längre på sjukhuset finns möjlighet att delta i ett utvecklingsprogram anpassat till deras behov.

5. Läget mitt på Söder

Södersjukhuset beläget mitt på Södermalm med fantastisk utsikt över Stockholm på ena sidan och Årstaviken på andra sidan. Du tar dig enkelt hit kommunalt med buss, tunnelbana eller pendeltåg - och du har även nära till storstadens omfattande utbud.

6. Vi har bra förmåner   

Södersjukhuset erbjuder en rad förmåner inom områden som hälsa, arbete, ledighet och kultur. Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig. 

7. Våra medarbetare får ofta utmärkelser 

Södersjukhuset och våra medarbetare får ofta ta emot utmärkelser och priser. De senaste åren har vi bland annat prisats för vårt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete genom sjuksköterskan Sara Haile som vann Patientsäkerhetspriset 2013 och årets omvårdnadsledare 2013 som gick till sjuksköterskan Eva Joelsson Alm.

Studien DetO2x-AMI. "Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt. Vän eller fiende", som leds av Leif Svensson med Robin Hofmann som projektledare fick under 2013 3,9 mkr från Vetenskaprådet.  

Vi har även tagit emot ett pris för bästa arbetsplats och jobbar aktivt med Arbetsmiljölyftet, och vår medicinkurs för läkarstuderande har fått omdöme som den bästa i landet vid flera tillfällen.

8. Kliniskt träningscentrum
Vårt kliniska träningscentrum, KTC, erbjuder all vårdpersonal samt studerande en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper för att få kompetens och trygghet i mötet med patienter.

9. Introduktion för nyanställda
Vi lägger stor vikt vid att nya medarbetare ska trivas och göra en bra arbetsinsats. Introduktionen är en viktig förutsättning för nyanställda och anpassas individuellt för varje medarbetares speciella behov.

Senast uppdaterad: 2015-03-16