Kurator

Kuratorerna på Södersjukhuset kan genom bearbetande samtal stödja dig och dina närstående vid akut trauma, kris och sorg.

Hos kuratorn kan du även få råd, stöd och vägledning i personliga frågor, information om sociallagstiftning, socialförsäkringar med mera.

Att komma i kontakt med kurator

Kuratorer finns inom de flesta av sjukhusets specialiteter. En eller flera kuratorer kan vara knutna till den avdelning/mottagning där du har dina vårdkontakter.

Vill du träffa en kurator frågar du vårdpersonalen eller vänder dig direkt till klinikens kurator via sjukhusets växel på telefon 08-616 10 00.

Senast uppdaterad: 2011-02-09