Biblioteket - Sodersjukhuset

Biblioteket

Södersjukhusets bibliotek är öppet för våra medarbetare, studenter, patienter och deras närstående samt till övriga enheter som har avtal om biblioteksservice.


SÖS Bibliotek består av:


Medicinska fackbiblioteket

Här finner du litteratur inom medicin, omvårdnad, psykologi och närliggande ämnen samt tillgång till ett stort antal elektroniska tidskrifter, e-böcker och databaser. Varje termin har biblioteket kurser i informationssökning och referenshantering för medarbetare på SÖS.

Allmänna biblioteket

Det allmänna biblioteket har skönlitteratur, allmän facklitteratur och tidskrifter, hörböcker, musik samt filmer för patienter, närstående och personal.

Inneliggande patienter kan ringa eller med hjälp av personal på avdelningen kontakta biblioteket, tfn 08-616 16 42, så kommer vi upp till avdelningen med önskade lån.

Hälsoinformation

Hälsoinformationen är en resurs för patienter och anhöriga. Här hittar du lättillgänglig information om sjukdom och hälsa.  


SÖS Bibliotek erbjuder

Använd Bibliotekets katalog för att söka böcker, filmer och musik. Du kan också logga in för att låna om eller reservera böcker.

Via biblioteken.sll.se når du bibliotekets databaser elektroniska tidskrifter. Kontakta biblioteket för inloggningsuppgifter.

Du hittar SÖS Bibliotek om du går rakt fram efter huvudentrén. Biblioteket ligger mellan hiss I och hiss C, plan 0.

Senast uppdaterad: 2017-03-10